Είστε εδώ

Ελληνικά Τώρα 1+1


Για αρχάριους και μέσους
(επίπεδα Α1 και Α2)

Δήμητρα Δημητρά - Μαρινέτα Παπαχειμώνα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 1+1
5η έκδοση αναθεωρημένη, 2002

Διάλογοι και κείμενα σε καθημερινά θέματα που δίνουν ευκαιρίες για δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης
Γραμματική με ασκήσεις
Θέματα για γραπτή εργασία, για συζήτηση στην τάξη, για αυτοσχεδιασμό
Δύο διαγωνίσματα, ένα στο τέλος κάθε μέρους
Παράρτημα, με τους κανόνες της γραμματικής –ελληνικά και αγγλικά-, πίνακες κλίσης ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων, πίνακες ρημάτων στους βασικούς χρόνους, ελληνο-αγγλικό και αγγλο-ελληνικό λεξιλόγιο
Δύο CD (επίπεδα Α1 και Α2)

> Δείγματα σελίδων

Το βιβλίο συνοδεύουν:

 
Δήμητρα Δημητρά - Μαρινέτα Παπαχειμώνα
ΛΥΣΕΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 1+1

Για αρχάριους
(Ενότητες 1-8)

Δήμητρα Δημητρά - Μαρινέτα Παπαχειμώνα
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 1

Πρόσθετες γραπτές και προφορικές ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης
Λύσεις των ασκήσεων

> Δείγματα σελίδων


Για αρχάριους
(Ενότητες 9-16)

Δήμητρα Δημητρά - Μαρινέτα Παπαχειμώνα
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ +1

Πρόσθετες γραπτές και προφορικές ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης
Λύσεις των ασκήσεων

> Δείγματα σελίδων


 

Λήδα Τριανταφυλλίδου - Αγγελική Αναγνωστοπούλου
ΛΟΙΠΟΝ, ΤΙ ΛΕΣ ; (αναθεωρημένη έκδοση, 2024)
ISBN:978-960-7317-26-1

Ασκήσεις λεξιλογίου
CD για τις ασκήσεις ακουστικής κατανόησης
Ασκήσεις προφορικού και γραπτού λόγου
Προτάσεις για θεατρικό παιχνίδι και τραγούδια
Δραστηριότητες για την τάξη

> Δείγματα σελίδων
> Αρχεία ήχου