Είστε εδώ

Ελληνικά Τώρα 2+2


Επίπεδα Β1 και Β2

Δήμητρα Δημητρά - Μαρινέτα Παπαχειμώνα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 2+2
4η έκδοση αναθεωρημένη, 2006

Διάλογοι ή κείμενα, πολλές φορές αυθεντικά, που μιλούν για την σύγχρονη πραγματικότητα και τον πολιτισμό της χώρας
Μια αστυνομική ιστορία σε συνέχειες (Το Σενάριο)
Ακουστική κατανόηση
Γραμματική με ασκήσεις
Θέματα για γραπτή εργασία και για συζήτηση στην τάξη, θεατρικά παιχνίδια
Δύο διαγωνίσματα
Παράρτημα με τους κανόνες  της γραμματικής (ελληνικά και αγγλικά), ελληνοαγγλικό λεξιλόγιο, πίνακες κλίσης ουσιαστικών, επιθέτων και ρημάτων καθώς και πίνακες με τους βασικούς χρόνους όλων των ρημάτων που υπάρχουν στο βιβλίο.
Αρχεία ήχου με τα κείμενα, τους διαλόγους και το κείμενο ακουστικής κατανόησης κάθε ενότητας.

> Αρχεία ήχου
> Δείγματα σελίδων

Το βιβλίο συνοδεύουν:

 
Δήμητρα Δημητρά - Μαρινέτα Παπαχειμώνα
ΛΥΣΕΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΩΡΑ 2+2

Ενότητες 1-6

Δήμητρα Δημητρά - Μαρινέτα Παπαχειμώνα
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2

Πρόσθετες γραπτές και προφορικές ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης
Λύσεις των ασκήσεων

> Δείγματα σελίδων


Ενότητες 7-12

Δήμητρα Δημητρά - Μαρινέτα Παπαχειμώνα
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ +2

Πρόσθετες γραπτές και προφορικές ασκήσεις για εμπέδωση της ύλης
Λύσεις των ασκήσεων

> Δείγματα σελίδων