Είστε εδώ

Ελληνικά Τώρα

Γραμμένη από δυο έμπειρες καθηγήτριες, την Δήμητρα Δημητρά και τη Μαρινέτα Παπαχειμώνα, και δοκιμασμένη σε πάνω από 100 Πανεπιστήμια, Σχολεία και Κέντρα Νεοελληνικών Σπουδών σε όλον τον κόσμο, η σειρά "Ελληνικά Τώρα" για τα νέα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα απευθύνεται σε σπουδαστές άνω των 12 ετών και καλύπτει τα επίπεδα Α (Α1 και Α2) και Β (Β1 και Β2).